ระบบข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
เข้าสู่ระบบ -> user :     pw : 
ศัตรูพืชที่พบในสัปดาห์
  14 มกราคม 2561 - 20 มกราคม 2561       
พื้นที่ : ทั้งหมด     เลือกพื้นที่   เขต :   จังหวัด :   อำเภอ :  

จำนวนแปลงที่สำรวจทั้งหมด :1689
จำนวนแปลงที่มีพืชปลูก :1689
กลุ่มพืช กลุ่มย่อย พืชที่สำรวจ ศัตรูพืชที่พบ จำนวนที่นับได้รวม #แปลงที่พบ เฉลี่ยต่อจุดสูงสุด #จุดที่พบ/แปลงสูงสุด
ข้าว
(ข้าว) 445

ระยะกล้า/ปักดำ 110
ระยะแตกกอ 171
ระยะตั้งท้อง 59
ระยะออกรวง/เก็บเกี่ยว 105
ข้าว 445
จิ้งหรีดหนวดสั้น 53 28 0.6 6
หอยเชอรี่ (กลุ่มไข่) 64 18 1.4 7
หอยเชอรี่ (ตัว) 69 16 1.5 7
ตั๊กแตนหนวดสั้น 143 53 0.8 6
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว 262 42 2 9
หนอนกระทู้กล้า 6 2 0.5 3
แมลงหล่า 6 2 0.5 5
หนู 22 11 0.5 5
เพลี้ยไฟ 21 5 0.6 6
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 682 118 8.2 10
เพลี้ยกระโดดหลังขาว 20 4 1.3 6
หนอนกอ (ผีเสื้อ) 9 4 0.3 3
โรคใบจุดสีน้ำตาล 145 28 3.8 10
โรคไหม้ 104 34 1.1 7
หนอนกอ 156 60 1.1 6
บั่ว 190 35 2.8 10
หนอนห่อใบข้าว 98 37 0.8 6
แมลงสิง 103 23 1.2 6
โรคใบขีดสีน้ำตาล 11 3 0.8 6
โรคใบสีส้ม 6 2 0.4 4
หนอนห่อใบข้าว (ผีเสื้อ) 9 5 0.3 3
หนอนม้วนใบ (ผีเสื้อ) 73 2 7.2 10
หนอนม้วนใบ 3 1 0.3 2
โรคเมล็ดด่าง 6 2 0.5 5
หนอนบุ้ง 2 2 0.1 1
โรคขอบใบแห้ง 1 1 0.1 1
พืชไร่
(พืชไร่ปีเดียว) 45

ระยะกล้า 7
ระยะการเจริญทางลำต้น 27
ระยะออกดอก-ติดผล 8
ระยะเก็บเกี่ยว 3
ข้าวโพด 34
ถั่วเขียว 8
ถั่วลิสง 2
ถั่วเหลือง 1
ตั๊กแตนหนวดสั้น 22 6 0.6 3
โรคราน้ำค้าง 8 3 0.6 3
โรคใบไหม้ 10 4 0.3 3
เพลี้ยไฟ 3 2 0.2 2
เพลี้ยอ่อน 6 4 0.2 2
ด้วงหนวดยาว 1 1 0.1 1
หนอนกระทู้ผัก 3 1 0.3 3
หนอนเจาะฝัก 2 1 0.2 1
(พืชไร่ข้ามปี) 416

1-4 เดือน 42
4-8 เดือน 70
8 เดือนขึ้นไป 304
มันสำปะหลัง 363
อ้อย 51
สับปะรด 2
เพลี้ยแป้งลาย 13 8 0.3 3
เพลี้ยแป้งสีชมพู 36 21 0.4 4
หนอนกออ้อย 17 6 0.6 5
โรคใบขาว 1 1 0.1 1
โรคใบจุด 53 31 0.3 3
โรคใบร่วง 45 14 1 10
ไรแดง 35 20 0.3 3
โรคใบไหม้ 42 21 0.4 4
เพลี้ยแป้งแจ็คเบียด 6 4 0.2 2
เพลี้ยแป้งสีเขียว 9 5 0.3 3
โรคโคนเน่า-หัวเน่า 14 5 0.4 4
แมลงหวี่ขาว 43 11 1 10
เพลี้ยแป้งสีเหลือง 3 2 0.2 2
ด้วงกุหลาบ 12 7 0.3 3
เพลี้ยแป้ง 1 1 0.1 1
แมลงนูนหลวง 2 2 0.1 1
พืชผัก
(ผักกินผล) 109

ระยะกล้า 6
ระยะการเจริญทางลำต้น-ใบ 29
ระยะออกดอก-ติดผล 33
ระยะเก็บเกี่ยว 41
ตระกูลแตง 19
ตระกูลพริก-มะเขือ 78
ถั่วฝักยาว 9
เมล่อน 3
หนอนกินใบ 4 3 0.2 2
โรครากเน่า-โคนเน่า 15 5 0.5 4
แมลงหวี่ขาว 25 10 0.5 5
เพลี้ยอ่อน 35 17 0.6 6
ด้วงเต่าแตง 12 4 0.6 4
โรคโคนเน่า 1 1 0.1 1
โรคราสนิม 1 1 0.1 1
ไรแดง 3 2 0.2 2
หนอนเจาะฝัก 3 2 0.2 2
โรคใบด่าง 16 7 0.5 3
เพลี้ยไฟ 43 14 0.8 5
ไรขาว 11 3 0.8 7
โรคเหี่ยวเขียว 2 1 0.2 2
โรคเหี่ยวเหลือง 7 3 0.3 2
โรคราน้ำค้าง 10 4 0.4 3
แมลงวันผลไม้ 26 5 1.2 3
โรคใบจุดตากบ 13 5 0.3 3
โรคยอดเน่า 19 4 0.8 5
หนอนกระทู้ผัก 2 1 0.2 2
โรคผลเน่า 2 1 0.2 2
โรคใบหงิก 2 1 0.2 2
เพลี้ยแป้ง 31 10 0.7 4
โรคใบจุดแบคทีเรีย 3 2 0.2 2
โรคแอนแทรกโนส 28 8 0.6 6
หนอนเจาะผล 13 4 0.7 5
(ผักกินใบ) 35

กล้า 4
ระยะการเจริญทางลำต้น-ใบ 25
ระยะเก็บเกี่ยว 6
ผักบุ้ง 5
ตระกูลกะหล่ำ 27
ชะอม 3
ด้วงหมัดผัก 37 11 1 10
โรคราสนิม 2 2 0.1 1
หนอนกระทู้ผัก 17 6 0.4 4
หนอนกระทู้หอม 1 1 0.1 1
หนอนกินใบ 4 2 0.2 2
หนอนคืบกินใบ 4 2 0.2 2
เพลี้ยอ่อน 35 13 0.6 6
โรคใบจุด 9 3 0.5 5
หนอนเจาะยอดกะหล่ำ 12 5 0.4 4
หนอนใยผัก 21 6 0.6 4
โรคราน้ำค้าง 10 5 0.3 3
โรคเหี่ยวเหลือง 4 2 0.3 3
(ผักกินหัว) 12

ระยะกล้า 2
ระยะการเจริญทางลำต้น-ใบ 7
ระยะพัฒนาหัว 3
ตระกูลหอม-กระเทียม 12
หนอนกระทู้หอม 5 3 0.2 2
โรคโคนเน่า 2 1 0.2 2
โรคแอนแทรกโนส 1 1 0.1 1
(ผักกินหน่อ) 1

ระยะเก็บเกี่ยว 1
หน่อไม้ฝรั่ง 1
เพลี้ยไฟ 1 1 0.1 1
ไม้ผล
(ไม้ผล) 276

ระยะหลังเก็บเกี่ยว 43
ระยะแตกใบอ่อน-เพสลาด 78
ระยะแทงช่อออกดอก 66
ติดผลอ่อน-พัฒนาผล 46
ระยะผลแก่-เก็บเกี่ยว 43
ลองกอง 25
ทุเรียน 50
เงาะ 10
กล้วย 18
ลำไย 50
มะม่วง 41
ลิ้นจี่ 2
พุทรา 4
ฝรั่ง 17
แก้วมังกร 1
ตระกูลส้ม 20
มังคุด 29
กระท้อน 1
ขนุน 1
มะขาม 5
สตอเบอรี่ 2
ผีเสื้อมวนหวาน 9 3 0.5 5
โรคราสีชมพู 7 4 0.3 3
หนอนกินใต้ผิวเปลือกชนิดเล็ก 95 14 3.3 10
หนอนกินใต้ผิวเปลือกชนิดใหญ่ 33 5 2.1 10
แมลงวันผลไม้ 28 10 0.7 3
โรครากเน่า-โคนเน่า 38 18 0.5 5
เพลี้ยแป้ง 135 19 5 10
โรคใบจุดสาหร่าย 3 2 0.2 2
เพลี้ยไฟ 205 19 9.2 8
ด้วงหนวดยาวเจาะลำต้น(ร่องรอย) 6 3 0.3 3
โรคราใบติด 8 3 0.3 3
มวนลำไย 43 20 0.6 5
โรคตายพราย 5 2 0.3 3
หนอนกินใบ 28 6 0.9 4
โรคใบจุด 428 7 40.9 10
แมลงค่อมทอง 20 8 0.8 7
หนอนเจาะกิ่งและลำต้น 17 3 0.9 8
เพลี้ยไก่แจ้ 48 3 3.8 5
ใบจุดสาหร่าย 334 3 32.2 10
หนอนเจาะขั้วผล 3 2 0.2 2
หนอนชอนใบ 27 8 0.6 6
โรคแคงเกอร์ 10 6 0.3 3
โรคแอนแทรกโนส 9 3 0.3 3
เพลี้ยจักจั่นมะม่วง 285 5 17.5 10
โรคราแป้ง 14 7 0.3 3
ไรแดง 27 5 1.5 5
หนอนเจาะดอก 15 6 0.5 4
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว 11 2 0.7 3
ด้วงกรีดใบมะม่วง 7 2 0.4 4
หนอนม้วนใบกล้วย 4 2 0.2 2
โรคเหี่ยว 5 2 0.3 3
หนอนกินดอกเงาะ 2 1 0.2 2
ด้วงงวง 2 1 0.2 1
หนอนเจาะผล 1 1 0.1 1
เพลี้ยไก่แจ้ส้ม 12 4 0.5 4
หนอนเจาะฝัก 1 1 0.1 1
โรคกรีนนิ่ง 1 1 0.1 1
เพลี้ยอ่อน 2 1 0.2 2
โรคเน่าเละ 1 1 0.1 1
โรคผลเน่า 3 1 0.3 3
ไม้ยืนต้น
(ไม้ยืนต้น) 343

ทุกระยะ 343
ยางพารา 145
ปาล์มน้ำมัน 98
มะพร้าว 96
กาแฟ 3
หม่อน 1
หนอนปลอกเล็ก 6 3 0.3 3
หนอนหัวดำ 1095 27 24 10
แมลงดำหนาม 92 27 1.3 10
ด้วงแรด 125 38 1.2 10
ด้วงกุหลาบ 4 2 0.3 3
หนอนหน้าแมว 4 2 0.3 3
เพลี้ยหอยสีเขียว 10 2 0.8 8
โรครากขาว 10 5 0.6 1
โรคเส้นดำ 15 7 0.4 4
มอดเจาะกิ่ง/เจาะเมล็ด 4 2 0.3 2
โรคใบร่วง 4 4 0.1 1
ไม้ดอก
(ไม้ดอก) 6

ระยะการเจิญทางลำต้น 2
ระยะออกดอก-ตัดดอก 4
กล้วยไม้ 3
ไม้ดอก 3
หนอนเจาะดอก 1 1 0.1 1
เพลี้ยแป้ง 1 1 0.1 1
โรคยอดเน่า 1 1 0.1 1
เพลี้ยไฟ 4 1 0.4 3
ไม้ประดับ
(ไม้ประดับ) 1

ทุกระยะ 1
ไม้ประดับ 1
หอยทาก 1 1 0.1 1