ระบบข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
เข้าสู่ระบบ -> user :     pw : 
จำนวนรายงาน
เลือกประเภทแปลง   เขต :  


ประเภทแปลง พืชที่สำรวจ ศัตรูพืชที่พบ 2558 2559 2560
แปลง gisda พท.เสี่ยง ข้าว ด้วงกรีดใบมะม่วง 761 280 2,464
ด้วงกรีดใบมะม่วง 1,045 265 2,262
หนอนห่อใบข้าว 965 254 1,316
จิ้งหรีดหนวดสั้น 67 20 99
ด้วงกรีดใบมะม่วง 162 3 188
หนอนกอ 399 90 1,124
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว 967 303 1,630
เพลี้ยไฟ 24 1 68
ตั๊กแตนหนวดสั้น 155 156 318
ด้วงกรีดใบมะม่วง 210 42 625
หนอนบุ้ง 11 0 17
โรคกาบใบแห้ง 7 0 36
หนอนกอ (ผีเสื้อ) 23 3 144
โรคใบจุดสีน้ำตาล 524 200 889
ผีเสื้อมวนหวาน 100 2 201
ด้วงกรีดใบมะม่วง 131 41 279
ด้วงกรีดใบมะม่วง 195 147 371
โรคใบขีดโปร่งแสง 0 0 3
เพลี้ยกระโดดหลังขาว 24 77 385
โรคขอบใบแห้ง 41 0 73
โรคใบขีดสีน้ำตาล 278 43 305
โรคใบสีส้ม 2 0 9
ด้วงกรีดใบมะม่วง 10 0 28
ด้วงกรีดใบมะม่วง 340 8 166
หนอนห่อใบข้าว (ผีเสื้อ) 43 3 204
หนอนม้วนใบ (ผีเสื้อ) 9 0 59
แมลงหล่า 13 1 19
ด้วงกรีดใบมะม่วง 200 65 301
หนอนกระทู้กล้า 170 77 23
โรคดอกกระถิน 0 0 10
หนอนหน้าแมว 1 0 6
ตระกูลหอม-กระเทียม หนอนกระทู้หอม 0 0 6
โรคใบจุดสีม่วง 0 0 6
ตระกูลพริก-มะเขือ โรคใบจุดตากบ 0 0 23
เพลี้ยไฟ 0 0 33
โรคราแป้ง 0 0 3
โรคแอนแทรกโนส 0 0 4
เพลี้ยอ่อน 0 0 34
โรคเหี่ยวเขียว 0 0 9
แมลงหวี่ขาว 0 0 19
เพลี้ยแป้ง 0 0 8
หนอนเจาะผล 0 0 36
โรครากเน่า-โคนเน่า 0 0 17
โรคใบด่าง 0 0 6
โรคยอดเน่า 0 0 12
โรคใบหงิก 0 0 2
ไรขาว 0 0 7
โรคเหี่ยวเหลือง 0 0 7
โรคใบจุดแบคทีเรีย 0 0 2
ตระกูลกะหล่ำ หนอนเจาะยอดกะหล่ำ 0 0 3
เพลี้ยอ่อน 0 0 2
หนอนใยผัก 0 0 4
โรคใบจุด 0 0 1
ด้วงหมัดผัก 0 0 1
ตระกูลแตง โรคราน้ำค้าง 0 0 6
ด้วงเต่าแตง 0 0 12
โรคใบจุด 0 0 10
เพลี้ยอ่อน 0 0 5
แมลงหวี่ขาว 0 0 3
หนอนกินใบ 0 0 4
โรคราแป้ง 0 0 3
โรคผลเน่า 0 0 1
โรคใบด่าง 0 0 5
หนอนเจาะผล 0 0 1
โรคเหี่ยวเหลือง 0 0 2
โรคเหี่ยวเขียว 0 0 1
เงาะ หนอนกินดอกเงาะ 0 0 12
แมลงค่อมทอง 0 0 11
โรคราแป้ง 0 0 17
เพลี้ยไฟ 0 0 3
เพลี้ยแป้ง 0 0 3
หนอนเจาะขั้วผล 0 0 7
ผีเสื้อมวนหวาน 0 0 1
ทุเรียน โรครากเน่า-โคนเน่า 0 0 51
โรคใบจุดสาหร่าย 0 0 1
ใบจุดสาหร่าย 0 0 2
เพลี้ยไก่แจ้ 0 0 3
ไรแดง 0 0 3
โรคผลเน่า 0 0 2
มังคุด หนอนกินใบ 0 0 1
ลำไย มวนลำไย 0 0 26
หนอนเจาะกิ่งและลำต้น 0 0 5
แมลงค่อมทอง 0 0 6
หนอนเจาะดอก 0 0 0
มะม่วง เพลี้ยแป้ง 0 0 1
เพลี้ยจักจั่นมะม่วง 0 0 16
ด้วงกรีดใบมะม่วง 0 0 14
โรคแอนแทรกโนส 0 0 6
แมลงวันผลไม้ 0 0 3
เพลี้ยจักจั่นฝอย 0 0 5
เพลี้ยไฟ 0 0 11
โรคราแป้ง 0 0 1
โรคใบจุด 0 0 2
อ้อย โรคใบขาว 0 0 33
แมลงนูนหลวง 0 0 1
ด้วงกรีดใบมะม่วง 0 0 2
ด้วงกรีดใบมะม่วง 0 0 1
ถั่วเหลือง หนอนกระทู้ผัก 0 0 1
หนอนแมลงวันเจาะลำต้น 0 0 1
หนอนเจาะฝัก 0 0 1
โรคราสนิม 0 0 1
โรคใบจุดนูน 0 0 1
มันสำปะหลัง ไรแดง 868 178 1,310
โรคใบไหม้ 82 32 646
โรคโคนเน่า-หัวเน่า 0 14 482
เพลี้ยแป้งสีชมพู 670 211 1,458
ด้วงกุหลาบ 6 9 222
เพลี้ยแป้งสีเขียว 117 12 485
เพลี้ยแป้งแจ็คเบียด 41 15 143
เพลี้ยแป้งสีเหลือง 59 11 89
เพลี้ยแป้งลาย 69 11 249
ด้วงกรีดใบมะม่วง 5 1 191
แมลงหวี่ขาว 346 34 197
โรคใบร่วง 17 11 237
โรคใบจุด 4 1 268
ผีเสื้อมวนหวาน 0 0 50
แมลงนูนหลวง 2 2 43
เพลี้ยแป้ง 0 0 0
ถั่วฝักยาว หนอนเจาะฝัก 0 0 7
เพลี้ยอ่อน 0 0 6
มะพร้าว แมลงดำหนาม 0 0 64
ด้วงแรด 0 0 50
หนอนหัวดำ 0 0 37
ฝรั่ง แมลงวันผลไม้ 0 0 10
เพลี้ยแป้ง 0 0 10
ปาล์มน้ำมัน ด้วงแรด 0 0 19
หนอนปลอกเล็ก 0 0 5
ยางพารา ผีเสื้อมวนหวาน 0 0 0
โรคเส้นดำ 0 0 16
โรคใบร่วง 0 0 15
โรครากขาว 0 0 11
ข้าวโพด ตั๊กแตนหนวดสั้น 0 0 8
หนอนเจาะฝัก 0 0 12
โรคใบไหม้ 0 0 22
เพลี้ยอ่อน 0 0 13
โรคใบด่าง 0 0 1
โรคราน้ำค้าง 0 0 6
โรคราสนิม 0 0 2
ด้วงกรีดใบมะม่วง 0 0 4
พุทรา ด้วงกรีดใบมะม่วง 0 0 4
ถั่วเขียว เพลี้ยอ่อน 0 0 39
หนอนแมลงวันเจาะลำต้น 0 0 45
โรคราน้ำค้าง 0 0 18
ผีเสื้อมวนหวาน 0 0 13
โรคราแป้ง 0 0 37
โรคราสนิม 0 0 26
หนอนกระทู้ผัก 0 0 19
ด้วงกรีดใบมะม่วง 0 0 10
หนอนเจาะฝัก 0 0 16
กาแฟ เพลี้ยหอยสีเขียว 0 0 1
เพลี้ยอ่อน 0 0 0
กล้วย โรคตายพราย 0 0 0
ด้วงงวง 0 0 0
หนอนม้วนใบกล้วย 0 0 0
โรคเหี่ยว 0 0 1
สตอเบอรี่ โรคใบจุด 0 0 2
ไรแดง 0 0 2
หนอนเจาะดอก 0 0 2
ด้วงกรีดใบมะม่วง 0 0 2
โรคเน่าเละ 0 0 1
โรคผลเน่า 0 0 1
โรคเหี่ยว 0 0 1
โรคราแป้ง 0 0 0
ผีเสื้อมวนหวาน 0 0 0