ระบบข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
เข้าสู่ระบบ -> user :     pw : 
จำนวนรายงาน
เลือกประเภทแปลง   เขต :  


ประเภทแปลง พืชที่สำรวจ ศัตรูพืชที่พบ 2558 2559 2560
แปลง gisda พท.เสี่ยง ข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 761 280 2,465
เพลี้ยจักจั่นสีเขียว 967 303 1,631
หนอนห่อใบข้าว 965 254 1,317
โรคไหม้ 1,045 265 2,263
โรคใบจุดสีน้ำตาล 524 200 890
เพลี้ยกระโดดหลังขาว 24 77 385
หนู 525 22 108
หนอนห่อใบข้าว (ผีเสื้อ) 43 3 204
หนอนกอ 399 90 1,124
หนอนม้วนใบ (ผีเสื้อ) 9 0 59
หนอนกอ (ผีเสื้อ) 23 3 144
โรคใบขีดสีน้ำตาล 278 43 305
ตั๊กแตนหนวดสั้น 155 156 318
หอยเชอรี่ (ตัว) 340 8 166
จิ้งหรีดหนวดสั้น 67 20 99
หอยเชอรี่ (กลุ่มไข่) 162 3 188
บั่ว 131 41 279
หนอนม้วนใบ 10 0 28
แมลงสิง 195 147 371
เพลี้ยไฟ 24 1 68
แมลงหล่า 13 1 19
โรคเมล็ดด่าง 200 65 301
หนอนกระทู้กล้า 170 77 23
โรคใบสีส้ม 2 0 9
หนอนบุ้ง 11 0 17
โรคขอบใบแห้ง 41 0 73
โรคกาบใบแห้ง 7 0 36
หนอนหน้าแมว 1 0 6
โรคดอกกระถิน 0 0 10
โรคใบขีดโปร่งแสง 0 0 3
ตระกูลหอม-กระเทียม หนอนกระทู้หอม 0 0 6
โรคใบจุดสีม่วง 0 0 6
ตระกูลพริก-มะเขือ โรคใบจุดตากบ 0 0 23
เพลี้ยไฟ 0 0 33
โรคแอนแทรกโนส 0 0 4
โรคราแป้ง 0 0 3
เพลี้ยอ่อน 0 0 34
โรคเหี่ยวเขียว 0 0 9
แมลงหวี่ขาว 0 0 19
เพลี้ยแป้ง 0 0 8
หนอนเจาะผล 0 0 36
โรครากเน่า-โคนเน่า 0 0 17
โรคใบด่าง 0 0 6
โรคยอดเน่า 0 0 12
โรคใบหงิก 0 0 2
ไรขาว 0 0 7
โรคเหี่ยวเหลือง 0 0 7
โรคใบจุดแบคทีเรีย 0 0 2
ตระกูลกะหล่ำ หนอนใยผัก 0 0 4
ด้วงหมัดผัก 0 0 1
หนอนเจาะยอดกะหล่ำ 0 0 3
เพลี้ยอ่อน 0 0 2
โรคใบจุด 0 0 1
ตระกูลแตง ด้วงเต่าแตง 0 0 12
แมลงหวี่ขาว 0 0 3
เพลี้ยอ่อน 0 0 5
หนอนกินใบ 0 0 4
โรคใบจุด 0 0 10
โรคราแป้ง 0 0 3
โรคผลเน่า 0 0 1
โรคราน้ำค้าง 0 0 6
โรคใบด่าง 0 0 5
หนอนเจาะผล 0 0 1
โรคเหี่ยวเหลือง 0 0 2
โรคเหี่ยวเขียว 0 0 1
เงาะ หนอนกินดอกเงาะ 0 0 12
แมลงค่อมทอง 0 0 11
โรคราแป้ง 0 0 17
เพลี้ยไฟ 0 0 3
เพลี้ยแป้ง 0 0 3
หนอนเจาะขั้วผล 0 0 7
ผีเสื้อมวนหวาน 0 0 1
ทุเรียน โรครากเน่า-โคนเน่า 0 0 51
โรคใบจุดสาหร่าย 0 0 1
ใบจุดสาหร่าย 0 0 2
เพลี้ยไก่แจ้ 0 0 3
ไรแดง 0 0 3
โรคผลเน่า 0 0 2
มังคุด หนอนกินใบ 0 0 1
ลำไย แมลงค่อมทอง 0 0 6
หนอนเจาะกิ่งและลำต้น 0 0 5
มวนลำไย 0 0 26
มะม่วง เพลี้ยแป้ง 0 0 1
เพลี้ยจักจั่นมะม่วง 0 0 16
เพลี้ยจักจั่นฝอย 0 0 5
ด้วงกรีดใบมะม่วง 0 0 14
เพลี้ยไฟ 0 0 11
โรคแอนแทรกโนส 0 0 6
แมลงวันผลไม้ 0 0 3
โรคราแป้ง 0 0 1
โรคใบจุด 0 0 2
อ้อย โรคใบขาว 0 0 33
แมลงนูนหลวง 0 0 1
หนอนกออ้อย 0 0 1
ถั่วเหลือง หนอนกระทู้ผัก 0 0 1
หนอนแมลงวันเจาะลำต้น 0 0 1
หนอนเจาะฝัก 0 0 1
หนู 0 0 1
โรคราสนิม 0 0 1
โรคใบจุดนูน 0 0 1
มันสำปะหลัง ไรแดง 868 178 1,310
โรคใบไหม้ 82 32 646
โรคโคนเน่า-หัวเน่า 0 14 482
เพลี้ยแป้งสีชมพู 670 211 1,458
ด้วงกุหลาบ 6 9 222
เพลี้ยแป้งสีเขียว 117 12 485
เพลี้ยแป้งแจ็คเบียด 41 15 143
เพลี้ยแป้งสีเหลือง 59 11 89
เพลี้ยแป้งลาย 69 11 249
แมลงหวี่ขาว 346 34 197
โรคใบร่วง 17 11 237
โรคใบจุด 4 1 268
แมลงนูนหลวง 2 2 43
เพลี้ยแป้ง 0 0 0
ถั่วฝักยาว หนอนเจาะฝัก 0 0 7
เพลี้ยอ่อน 0 0 6
มะพร้าว แมลงดำหนาม 0 0 64
ด้วงแรด 0 0 50
หนอนหัวดำ 0 0 37
ฝรั่ง แมลงวันผลไม้ 0 0 10
เพลี้ยแป้ง 0 0 10
ปาล์มน้ำมัน ด้วงแรด 0 0 19
หนอนปลอกเล็ก 0 0 5
ยางพารา โรคเส้นดำ 0 0 16
โรคใบร่วง 0 0 15
โรครากขาว 0 0 11
ข้าวโพด ตั๊กแตนหนวดสั้น 0 0 8
หนอนเจาะฝัก 0 0 12
โรคใบไหม้ 0 0 22
เพลี้ยอ่อน 0 0 13
โรคใบด่าง 0 0 1
โรคราน้ำค้าง 0 0 6
โรคราสนิม 0 0 2
ถั่วเขียว เพลี้ยอ่อน 0 0 39
หนอนแมลงวันเจาะลำต้น 0 0 45
โรคราน้ำค้าง 0 0 18
หนู 0 0 41
โรคราแป้ง 0 0 37
โรคราสนิม 0 0 26
หนอนกระทู้ผัก 0 0 19
หนอนเจาะฝัก 0 0 16
กาแฟ เพลี้ยหอยสีเขียว 0 0 1
เพลี้ยอ่อน 0 0 0
กล้วย โรคตายพราย 0 0 0
ด้วงงวง 0 0 0
หนอนม้วนใบกล้วย 0 0 7
โรคเหี่ยว 0 0 3
สตอเบอรี่ โรคใบจุด 0 0 2
ไรแดง 0 0 2
หนอนเจาะดอก 0 0 2
โรคเน่าเละ 0 0 1
โรคผลเน่า 0 0 1
โรคเหี่ยว 0 0 1
โรคราแป้ง 0 0 0